___________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMUJEMY ODBIORCÓW CIEPŁA, ŻE OD 16 WRZEŚNIA 2021R.
WCHODZI W ŻYCIE ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA

Zakład Energetyki Cieplnej informuje, że z dniem 16 września 2021 r. wprowadza do stosowania zmienioną Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.19.2021.ASz1 z dnia 20 sierpnia 2021 r.; opublikowaną na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki (w zakładce Ciepło – Taryfy opublikowane w 2021 roku).

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O PRACĘ - 19.04.2021

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o 63- 500 Ostrzeszów 

ul Kąpielowa 5 zatrudni osobę o doświadczeniu hydraulicznym 

z umiejętnościami spawania metodą spawania łukowego elektroda

 otuloną MMA ( 111 ), metodą MIG, MAG (131,135) i spawanie

 acetylenowo-tlenowe (311) osoby zainteresowane proszę 

o kontakt tel. 62 730 08 95 wew.22. lub bezpośrednio 

w siedzibie firmy.