Zapraszamy do złożenia oferty na „Remont komina żelbetowego 

zlokalizowanego na terenie kotłowni przy ul. Przemysłowej 27 w Ostrzeszowie

22.04.2021

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu procesu zamówienia publicznego 

wg wskazań zawartych w zapytaniu ofertowym

24.03.2021

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na usługi transportowe

18.03.2021

Close Menu