Zaproszenie do złożenia oferty na: 

„Wykonanie ogrodzenia panelowego przy ul. Kąpielowej 5 w Ostrzeszowie”

20.10.2021

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Usługa transportu samochodowego miału węglowego 

na skład opałowy do kotłowni miejskiej w Ostrzeszowie 

przy ul. Przemysłowej 21

18.10.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Szczegółowe informacje pod adresem: LINK – kliknij !!!

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Modernizacja dachu Hotelu Sportowego w Ostrzeszowie

24.09.2021

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania Dostawy Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie stacji odzysku wody popłucznej na Krytej Pływalni Oceanik w Ostrzeszowie

24.06.2021

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zapraszamy do złożenia oferty na:

Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie stacji odzysku wody popłucznej 

na Krytej Pływalni Oceanik w Ostrzeszowie

26.05.2021

Ogłoszenie o zamówieniu – pobierz

Adres strony internetowej postępowania: https://zec-ostrzeszow.ezamawiajacy.pl/

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zapraszamy do złożenia oferty na „Remont komina żelbetowego 

zlokalizowanego na terenie kotłowni przy ul. Przemysłowej 27 w Ostrzeszowie

22.04.2021

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu procesu zamówienia publicznego 

wg wskazań zawartych w zapytaniu ofertowym

24.03.2021

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na usługi transportowe

18.03.2021