ZEC Sp. z o.o.

Strefa klienta

ZEC Sp. z o.o.

Jak się przyłączyć

Podmioty lub osoby fizyczne zainteresowane przyłączeniem swojego domu (obiektu) do miejskiej sieci ciepłowniczej mogą kontaktować się z Działem Ciepłownictwa.
W Dziale Ciepłownictwa otrzymają Państwo bezpłatną informację na temat zasad i warunków podłączenia do sieci ciepłowniczej oraz dalszej procedury postępowania.
Podłączenie do sieci Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. to kilka prostych kroków:


1. Należy złożyć wypełniony „Wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie obiektu do systemu ciepłowniczego ZEC .” w Dziale Ciepłownictwa lub w Sekretariacie:
– osobiście w siedzibie ZEC Sp. z o.o. ul. Kąpielowa 5 (pon. – pt. 7.00 – 15.00)
– pocztą na adres siedziby ZEC Sp. z o.o.
Wraz z wnioskiem prosimy o załączenie dokumentów wyszczególnionych we wniosku o podłączenie
Wniosek o podłączenie do sieci ciepłowniczej. (link)

W ciągu miesiąca zostaną przygotowane warunki wstępne/oferta.
2. W przypadku zaakceptowania oferty przez składającego wniosek, przygotowana zostaje umowa o przyłączenie
3. Po podpisaniu umowy przyłączeniowej dokumentacja jest przekazywana do realizacji do Działu Ciepłownictwa
4. Dział Ciepłownictwa podaje termin rozpoczęcia i zakończenia prac zgodnie z zapisami w umowie o przyłączenie

Kontakt z Działem Ciepłownictwa:
– telefonicznie pod numerem:
– osobiście w siedzibie ZEC Sp. z o.o. ul. Kąpielowa 5 (pon. – pt. 7.00 – 15.00)
5. Po zakończeniu prac związanych z podłączeniem zostaje podpisany protokół odbioru robót
6. Kolejny etap to podpisanie umowy na dostawę ciepła

ZEC Sp. z o.o.

Kontakt

Siedziba Firmy

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
63-500 Ostrzeszów ul. Kąpielowa 5
tel. 62-586-04-01 fax. 62/ 586-04-01
e-mail: www.zec-ostrzeszow.pl od poniedziałku do piątku 7.00-15.00

Sekretariat Zarządu

tel. 62-586-04-01 lub 62-730-08-95
e-mail: sekretariat@zec-ostrzeszow.pl

Dział Ciepłownictwo

tel. 62-586-04-01 wew.22
e-mail: cieplo@zec-ostrzeszow.pl , cieplownictwo@zec-ostrzeszow.pl

Dział Księgowy

tel. 62-586-04-01 wew.23
e-mail: ksiegowosc@zec-ostrzeszow.pl

Dział Kadr

tel. 62-586-04-01 wew.24
e-mail: zec3@wp.pl
Close Menu